Welkom bij GMR Unicoz

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Unicoz Onderwijsgroep (GMR) is een van de partners van de Unicoz onderwijsgroep  in het realiseren van goed onderwijs op de 23 Unicoz scholen in Zoetermeer. De GMR, het bestuur en het management staan zo voor een gemeenschappelijk belang: kwalitatief goed onderwijs bieden in een veilige omgeving voor de kinderen en het personeel.
Daarom is de GMR een kritische, professionele en efficiënte sparringpartner van het bestuur en zoekt de GMR contact met de achterban door frequent overleg te organiseren met de MR-en en de MR-en te ondersteunen.