Vergaderdata

Vergaderdata van de GMR Unicoz voor het schooljaar 2018-2019

Dinsdag 11 september 2018
Woensdag 17 oktober 2018
Donderdag  6 december 2018
Maandag 21 januari 2019
Maandag 25 maart 2019

Dinsdag

 

Woensdag

7 mei 2019 is gewijzigd wordt

15 mei 2019

Woensdag 12 juni 2019
Donderdag 11 juli 2019


Overleg voorzitters MR-GMR Unicoz

Donderdag 22 november 2018  
Maandag 3 juni 2019  


Themabijeenkomst MR-GMR Unicoz

Dinsdag 19 februari 2019  


Bijeenkomst GMR en Raad van Toezicht

Woensdag 7 november 2018
 Dinsdag 16 april 2019